O comparaţie între salariile minime pe economie ale diverselor ţări din Europa.