Încet încet ne luăm rămas bun de la vară. În ultimul timp parcă se termină brusc, nu tu postludiu, nu tu mângâieri, nu tu curbă lină, e o vreme cald-cald în august după care dintr-o dată se